Spichlerze nad Wisłą


Historia obiektu

Toruń już od około 1280 r. należał do Hanzy. Miejscowe kupiectwo zbijało fortunę na handlu dalekosiężnym. Handlowano śledziami, miedzią, suknem, woskiem, smołą oraz skórami zwierząt. Kupcy toruńscy docierali do Flandrii, Skanii, Górnych Węgier oraz na Ruś. Bogata sieć kontaktów sięgała do Londynu, Wenecji oraz Lubeki. W XIV w. miasto uchodziło za największego w Europie pośrednika w handlu ruskim woskiem. W wieku XV rozwinął się handel zbożowy. Interesy miejscowego kupiectwa wspierał szereg przywilejów – z prawem składu i przymusem drogowym na czele.

Tylko tu!

♦ Magazynowa dzielnica miasta obfitowała w spichlerze. W okolicy portu stało ich blisko 150.

♦ Kupcy toruńscy nakładali na towary marże sięgające nawet 700 procent!

♦ W okolicy Krzywej Wieży zachowały się dwa niezwykłe spichlerze. Jeden z nich – gotycki – uchodzi za najstarszy magazyn w kraju. Drugi – barokowy – już formą architektoniczną zdradza swe przeznaczenie. Otwory okienne otoczone są tynkowanymi opaskami, których kształt przypomina worki ze zbożem.

Info praktyczne/godziny/bilety

Większość spichlerzy nie jest dostępna do zwiedzania. Do wyjątków należy „Spichlerz Szwedzki przy ul. Mostowej.

Wyznaczanie trasy

  pokaż opcje